10 Best Restaurants in Calvert County 

1. The Westlawn Inn

Screen Shot 2016-08-16 at 1.37.52 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.westlawninn.com

 

2. Jerry’s Place
Screen Shot 2016-08-16 at 1.41.18 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jerrys-place.com

 

3. The CD Café

Screen Shot 2016-08-16 at 1.42.59 PM

http://www.thecdcafe.com

 

4. Fiesta Bar & Grill

Screen Shot 2016-08-16 at 1.49.58 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Fiestabarandgrill/

 

5.  Lotus Kitchen featuring Kim’s Key Lime Pies

Screen Shot 2016-08-16 at 1.54.09 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lotuskitchensolomons.com

 

 

6.  Neptune’s Seafood Pub

Screen Shot 2016-08-16 at 2.03.15 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neptunesseafoodpub.com

 

7. EZ Thai

 

Screen Shot 2016-08-16 at 2.05.12 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ezthairestaurant.net

 

8. Boomerangs Original Ribs

Screen Shot 2016-08-16 at 2.06.35 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loveribs.com

 

9. Brick Wood Fired Bistro

Screen Shot 2016-08-16 at 2.11.03 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brickwfb.com

 

10. Charles Street Brasserie

Screen Shot 2016-08-16 at 2.14.28 PM

 

 

 

 

 

 

 

 

http://charlesstreetbrass.com

 

Source Info